1. Thời gian:
- Mở bình chọn: Từ 8h00 phút, ngày 30/09/2019
- Đóng (kết thúc) bình chọn: 22h00 phút ngày 04/10/2019
2. Mã số bình chọn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên:

- MSBC: 205 - GPH
- Chủ đề: “XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ XANH – NỀN TẢNG DỊCH VỤ Y TẾ AN TOÀN”
3. Hướng dẫn bình chọn:
- Cách 1. Bình chọn trực tiếp trên website: http://binhchonmohinhxanh.vn/
- Cách 2. Bình chọn trực tiếp trên fanpage:
https://www.facebook.com/gepmohinhxanh/
4. Cách tính điểm:
- 01 like = 01 điểm (01 tài khoản cá nhân có thể like cả bài viết trên fanpage và bài viết trên Website)
- Tổng điểm = Số like bình chọn trên fanpage + Số like bình chọn trên website
- Kết quả bình chọn sẽ được BTC tổng hợp và thông báo sau khi kết thúc thời gian bình chọn.
5. Điểm hợp lệ:
- Là điểm (lượt thích, like) nằm trong khung giờ mở bình chọn, ngoài giờ mở bình chọn sẽ không hợp lệ.
- Mỗi một tài khoản Facebook chỉ được thích (like) 01 lần đối với 01 mô hình.
- Điểm hợp lệ được tính bắt đầu từ 8:00 ngày 30/09/2019 đến 22:00 ngày 04/10/2019 (Mọi kết quả sau 22:00 ngày 04/10/2019 BTC sẽ coi là không hợp lệ và không được tính điểm).

Thời gian mở bình chọn đã chính thức bắt đầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Thông báo đến cán bộ, viên chức và cộng đồng xã hội hãy tham gia bình trọn cho Bệnh viện!

Trân trọng cảm ơn!

Ảnh dự thi Chương trình “Cơ sở y tế xanh - Vì sức khỏe cộng đồng”