1. Tên:  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Điện thoại: 02803.659.030; Email: vungocanh09@gmail.com

3. Địa chỉ: Số 479 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

4. Lãnh đạo hiện nay:

5. Lãnh Đạo qua các thời kỳ:

- TS. Lưu Thị Kim Thanh,  Trưởng khoa (1999-2002)

- ThS. Tạ Quang Bắc, Trưởng khoa (2002 -2012)

- CN. Vũ Ngọc Anh, Trưởng khoa (2012 cho đến nay)

6. Cơ cấu tổ chức

6.1 Sơ lược phát triển của khoa:

Khoa Chống nhiễm khuẩn (tiền thân của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) được thành lập theo quyết định số 189/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên ngày 22/12/1999 từ sự kết hợp giữa bộ phận Hấp sấy, tiệt trùng và bộ phận giặt là thuộc phòng Hành chính quản trị.

Năm 2010, khoa Chống nhiễm khuẩn được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Thông tư số 18/2009 của Bộ Y tế. khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đủ năng lực đảm trách tốt công tác KSNK bệnh viện, được các bệnh viện ở khu vực Miền núi phía bắc tin tưởng, học tập trao đổi kinh nghiệm.

6.2  Tình hình nhân lực hiện nay:

- Tổng số: 35 CBVC trong đó:

+ 03 Cử nhân.

+ 01 Điều Dưỡng trung cấp

+ 02 Kỹ thuật viên Trung cấp

+ 02 nhân viên kỹ thuật

+ 27 Hộ Lý và y công.

6.3 Các bộ phận hoạt động:

1. Tổ Đào tạo, NCKH

2. Tổ Hành chính- giám sát

3. Tổ Dụng cụ - Tiệt khuẩn

4. Tổ xử lý và làm sạch đồ vải

5. Tổ Sản xuất, chế biến bông- gạc

6. Tổ Vệ sinh - chất thải

6.4 Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn:

Được thành lập hàng năm theo hướng dẫn Thông tư số 18/2009/TT-BYT, gồm 17 đ/c:

1.  Phó Giám đốc BV- Chủ Tịch Hội Đồng

2.  Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp- Phó Chủ Tịch Hội Đồng

3. Trưởng Khoa KSNK- Thường trực Hội Đồng

4. Trưởng  Phòng Điều Dưỡng- Ủy viên

5. Trưởng  Phòng TCCB- Ủy viên

6. Trưởng  Phòng TCKT- Ủy viên

7. Trưởng  Phòng HCQT- Ủy viên

8. P. Trưởng Phòng Vật Tư-TTBYT- Ủy viên

9. Trưởng Khoa GMHS- Ủy viên

10. Trưởng Khoa HSTC-CĐ - Ủy viên

11. Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới- Ủy viên

12. Trưởng Khoa Vi sinh- Ủy viên

13. Trưởng khoa Ngoại Thần kinh- Ủy viên

14. Trưởng Khoa Nội tiết- hô hấp- Ủy viên

15. Trưởng Khoa CTCH- Ủy viên

16. P. Trưởng Khoa Dược- Ủy viên

17. P. Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu- Ủy viên

6.4. Mạng lưới KSNK:

Mạng lưới KSNK tại các khoa, Trung tâm gồm: 01 BS, 01 ÐD có kinh nghiệm. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ y tế và quy định của Giám đốc bệnh viện.

7. Hoạt động chuyên môn:   

7.1 Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện:

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm của khoa KSNK. Tổ Hành chính- giám sát lập kế hoạch hàng năm và triển khai giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện thường quy và đột xuất như: giám sát vi sinh vật và giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát vệ sinh tay… thường quy tiến hành điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa và trung tâm để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn và nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Ứng dụng phần mềm Medisoft để hỗ trợ giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trên mạng nội bộ như: Điều tra đánh giá tình hình N