PGS-TS Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TW Thái Nguyên, người đầu thực hiện tiên tiêm vắc của tỉnh Thái Nguyên.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đợt 1, năm 2021 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 2 vòng. Vòng 1 ( tiêm mũi 1) từ ngày 22/4 đến ngày 10/5/2021. Vòng 2 ( tiêm mũi 2) sẽ diễn ra sau khi tiêm mũi thứ nhất từ 4 -  12 tuần. 

Một số hình ảnh tại buổi tiêm:

   Bàn tiếp đón

Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thực hiện tiêm vắc xin

Khu vực theo dõi sau tiêm