Trong 02 ngày 20 và 22/4, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 1000 cán bộ viên chức tại Bệnh viện.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khó khăn, vất vả, làm việc hăng say, tận tình hướng dẫn cán bộ y tế Bệnh viện làm các thủ tục. Ngay từ ngày đầu tiên, mỗi người một việc khẩn trương lắp đặt máy móc, phương tiện, đồng thời hướng dẫn các bước làm căn cước công dân một cách nhanh gọn, chính xác, tỉ mỉ, từ khâu thu nhận thông tin cá nhân nhập vào máy; chụp ảnh; lấy vân tay; phát phiếu cho công dân đối chiếu tại chỗ.

Trong thời gian gần đây, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang phải dồn tâm sức vào việc khám chữa bệnh nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh, đồng thời vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19. Bên cạnh đó, nhiều y, bác sĩ làm việc theo ca kíp không có thời gian thực hiện việc đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian khi làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Bệnh viện, góp phần hỗ trợ cán bộ viên chức Bệnh viện yên tâm công tác, phục vụ người bệnh tốt hơn.