Thực hiện theo hợp đồng đào tạo số 86/HĐ-ĐT ngày 09 tháng 05 năm 2016  giữa Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tỉnh Hoà Bình và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, vừa qua ngày 20 tháng 05 Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên phối hợp với khoa Tâm thần tổ chức khai giảng khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật “ Kỹ thuật ghi và đọc  điện não cơ bản” cho  17 học viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Khóa đào tạo diễn ra trong 1,5 tháng và dự kiến kết thúc vào tháng 07 năm 2016.

Một số hình ảnh: