Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh và sự phát triển của bệnh viện. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, đổi mới phong cách cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên là việc làm thường xuyên liên tục. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Hội thi tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên cấp khoa năm 2016 được tổ chức từ ngày 01/08 – 31/08 với sự tham dự của 438 thí sinh là: Điều dưỡng (ĐD), Hộ sinh (HS), Kỹ thuật viên (KTV) ở tất cả các Khoa, Trung tâm trong toàn Bệnh viện.

         Nội dung thi chia thành hai phần: Lý thuyết và thực hành. Phần thi thực hành theo  kỹ thuật chuyên khoa tại khoa, trung tâm nơi ĐD, HS, KTV làm việc. Tất cả các buổi thi thực hành đều có sự giám sát và tham gia hỏi thi của cán bộ phòng Điều dưỡng, Hội đồng điều dưỡng Bệnh viện cùng với Lãnh đạo Khoa, Trung tâm và ĐD, HS, KTV trưởng. Phần thi lý thuyết khác với các năm trước phần thi lý thuyết là chọn ở các Khoa, Trung tâm từ 1 đến 2 thí sinh dự thi cho nên chưa đánh giá đồng bộ được hiểu biết của ĐD, HS, KTV trong khi thực hiện nhiệm vụ. Năm 2016 phòng Điều dưỡng đã tổ chức thi lý thuyết cho tất cả ĐD, HS, KTV với mục tiêu: Đánh giá sự kết hợp giữa kiến thức, sự hiểu biết,…với kỹ năng thực hành, xử lý tình huống của từng ĐD, HS, KTV để xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo trong bệnh viện. 

        Các phần thi được phòng Điều dưỡng chuẩn bị chu đáo, công phu, kế hoạch cụ thể, giám sát chặt chẽ, luôn đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng. Với sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, các ĐD, HS, KTV trưởng và đặc biệt sự nỗ lực ôn tập, tham gia tích cực, nhiệt tình của các ĐD, HS, KTV đã tạo nên thành công của cuộc thi, kết quả đạt được như sau: Xếp loại Giỏi 21%, xếp loại Khá 77% và 2% xếp loại Trung bình. Kết quả của cuộc thi đã phản ánh đúng với thực tế.

         Trải qua các phần thi, mỗi thí sinh đã tự củng cố, hoàn thiện thêm kiến thức, kỹ năng tay nghề và kỹ năng giao tiếp ứng xử, rèn luyện y đức, cập nhật kiến thức mới, có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống trong thực tiễn chăm sóc người bệnh; đồng thời biết cách chia sẻ, an ủi, động viên, gần gũi để hiểu được người bệnh nhiều hơn, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên nâng cao chất lượng chăm sóc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Với khẩu hiệu: “ Làm tốt, hãy làm tốt, làm tốt hơn nữa” Phòng Điều dưỡng cùng tất cả ĐD, HS, KTV thực hiên tốt công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện.

 Một số hình ảnh thi tay nghề ĐD, HS, KTV năm 2016

 

Hình ảnh thi lý thuyết

 

Hình ảnh thi thực hành tại Trung tâm Ung Bướu

 

Hình ảnh thi thực hành tại khoa Lão khoa – BVSK

 

Hình ảnh thi thực hành tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc

 

Hình ảnh thi thực hành tại khoa Chấn thương chỉnh hình