Lịch kiểm tra sát hạch ký tuyển dụng viên chức năm 2022 (tải về tại đây)

Danh sách thí sinh dự kiểm tra, sát hạch (tải về tại đây)