KHOA THẦN KINH 

1. Tên: Khoa Thần kinh - Trung tâm Đột quỵ

2. Điện thoại: 0280 3.857. 378
3. Địa điểm: Toà nhà TK – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

4. Lãnh đạo hiện nay

5. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 

-  Tiến sĩ Ngô Quang Trúc: Phó trưởng khoa ( 1994-1995)

-   BSCKII Vi Quốc Hoàng: Trưởng khoa ( 1995 – 2015)

6. CƠ CẤU TỔ CHỨC

6.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức 

Khoa Thần Kinh được thành lập từ năm 1994, trên cơ sở tách từ khoa Tâm – Thần Kinh, với chỉ 15 giường điều trị với nhiệm vụ điều trị các bệnh lý thần kinh.

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Đơn vị Đột quỵ được thành lập tại khoa Thần Kinh, có nhiệm vụ điều trị bệnh lý Đột quỵ. Đến ngày 22 tháng 08 năm 2016, Giám đốc Bệnh viện ký quyết định thành lập Trung Tâm Đột quỵ. Hiện nay quy mô giường bệnh của khoa là 90 giường; thực hiện tất cả các kĩ thuật mới theo phân cấp của bệnh viện hạng Đặc biệt. Đã đạt giải thưởng Bạch kim của hội Đột quỵ Thế Giới…nhiều bệnh nhân được điều trị kịp thời ra viện hoà nhập với cuộc sống. Là địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

6.2   Tình hình nhân lực hiện nay 

-  Tổng số cán bộ viên chức: 33, trong đó BS CK II 01; Ths 03; BS CKI 03; BS 04, Cử nhân điều dưỡng: 08; Cao đẳng điều dưỡng: 14.

Các bác sĩ của khoa;     

- Thạc sĩ. BSCKII. Bùi Thị Huyền               
- Thạc sĩ Trần Thị Thuý Ngần

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Khánh

- Bác sĩ CKI Hoàng Thuỳ Trang

- Thạc sĩ Lê Xuân Tùng                      
- Bác sĩ CKI Trần Quốc Huy
 
- Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Duy                     
- Bác sĩ Nguyễn Hữu Đức                   
- Bác sĩ Vũ Minh Đức                      
- Bác sĩ Bùi Thị Phương Thảo                     
- Bác sĩ Lưu Hoài Phương
6.3   Các bộ phận khác 

- Đơn vị Cấp Cứu – Hồi sức bệnh nhân Đột quỵ

- Đơn vị Phục hồi chức năng

- Đơn vị điều trị Đau

- Đơn vị điều trị Đột quỵ giai đoạn bán cấp

- Đơn vị điều trị bệnh lý thần kinh

- Phòng thủ thuật

7. Hoạt Động Chuyên Môn 

Chẩn đoán-điều trị  và dự phòng Đột quỵ não: các kỹ thuật tái thông mạch máu não ( dùng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp nội mạch lấy huyết khối), phục hồi chức năng giai đoạn cấp – bán cấp; hồi sức cấp cứu các trường hợp đột quỵ não nặng; phối hợp Điện quang can thiệp điều trị các bệnh lý chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu não, đặt Stent động mạch trong các trường hợp hẹp động mạch não…

Chẩn đoán – điều trị các bệnh lý Thần kinh: Hội chứng tiền đình, các bệnh đau đầu, thoái hoá  và thoát vị đĩa đệm cột sống; các bệnh lý về rối loạn vận động – trương lực cơ; bệnh thần kinh ngoại biên.

Đơn vị Đau: phối hợp các chuyên khoa trong điều trị các bệnh lý liên quan đến triệu chứng Đau: Đau sau Zona, đau dây thần kinh Tam thoa, đau thần kinh chẩm…Tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe và cách phòng bệnh cho cộng đồng và Tham gia công tác chỉ đạo tuyến: bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đào tạo: Tham gia giảng dạy cho cử nhân điều dưỡng, sinh viên y khoa, bác sỹ chuyên khoa.

Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Thần kinh.

Hợp tác quốc tế.

8. Kỹ thuật mới, chuyên sâu đang áp dụng, triển khai tại khoa

Tiêu sợi huyết ( bệnh nhân hồi phục tốt sau khi được dùng thuốc )

Trước khi lấy huyết khối Sau khi lấy huyết khối

          Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học ( trong trường hợp bệnh nhân nhồi máu não do tắc mạch máu lớn, sau điều trị bệnh nhân có thể đi lại bình thường)

       

 Phục hồi chức năng sớm cho người bệnh đột quỵ

 Điều trị giảm đau bằng phương pháp tiêm ngoài màng cứng 

Chăm sóc toàn diện bệnh nhân nặng


 9. Hoạt động khác 

Tổ chức tư vấn – giáo dục sức khoẻ 

Tổ chức hội thảo về chuyên ngành Đột quỵ não 


10. Thành tích nổi bật 

-          Bằng khen bộ trưởng bộ Y tế: 03 năm.

-          Tập thể lao động xuất sắc hàng năm.

Đạt Giải thưởng Bạch kim về tiêu chuẩn chất lượng đơn vị Đột quỵ Thế giới liên tiếp từ năm 2020.

11. Định hướng phát triển

-  Tiếp tục duy trì chuẩn chất lượng đơn vị Đột Quỵ thế giới, phấn đấu đạt giải thưởng Kim Cương do WSO Angels trao tặng

- Xây dựng mạng lưới đơn vị đột quỵ từ y tế tuyến huyện , tuyến tỉnh đến Bệnh viện Trưng ương Thái Nguyên, hợp tác tốt trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ não tại các tuyến y tế trong tỉnh Thái Nguyên.

-  Tăng cường công tác tuyên truyền về dự phòng đột quỵ não cho nhân dân trong khu vực miền núi phía Bắc, triển khai khám tư vấn dự phòng đột quỵ não cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên y tế các tuyến về chẩn đoán, điều trị và dự phòng đột quỵ não.

 

DEPARTMENT OF NEUROLOGY


 

1.Name: Department of Neurology

2. Phone: 0280 3.857. 378

3. Address: TK Building – Thai Nguyen General Hospital

4. Current leadership

 

5. PREVIOUS LEADERSHIP

M.D Ngo Quang Truc: Deputy Head of Department (1994-1995)

Specialist level 2 doctor Vi Quoc Hoang, MD: Head of Department (1995 – 2015)

6. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

6.1 Overview of unit's development and organization

The Neurology Department was established in 1994, based on the separation from the Psychiatry and Neurology Department, with only 15 treatment beds and tasked with treating neurological disorders.

On July 1st, 2016, the Stroke Unit was established within the Neurology Department, with the mission of treating stroke disorders. On August 22nd, 2016, the Hospital Director signed a decision to establish the Stroke Center. Currently, the department has 90 beds; implementing all new techniques according to the hospital's classification as a Specialized Hospital. It has received the Gold Award from the World Stroke Organization... many patients are timely treated and discharged, reintegrating into their lives. It is a trusted address for patients in Thai Nguyen province and neighboring provinces. 

6.2 Current staff

Total number of staff: 33, in which: BS CK II 01; Master 03; BS CKI 03; BS 04, Bachelor's degree in nursing: 08; Associate degree in nursing: 14.

 - Doctors of the department:

Master of medicine. Specialist level 2 doctor Bui Thi Huyen

Master of medicine. Nguyen Thi Khanh

Master of medicine.Tran Thi Thuy Ngan               

Specialist level 1 doctor. Hoang Thuy Trang                  

Master of medicine. Le Xuan Tung                   

Specialist level 1 doctor. Tran Quoc Huy 
Specialist level 1 doctor. Nguyen Dinh Duy                

Dr. Nguyen Huu Duc               

Dr. Vu Minh Duc

Dr. Bui Thi Phuong Thao                   

Dr. Luu Hoai Phuong

6.3 Other Units:

Emergency Stroke Care Unit

Functional Rehabilitation Unit

Pain Treatment Unit

Subacute Stroke Treatment Unit

Neurological Disorder Treatment Unit

Operating Room

7. PROFESSIONAL ACTIVITIES

Diagnosis and treatment and prevention of stroke: techniques for recanalization of cerebral blood vessels (using thrombolytic drugs, endovascular intervention for thrombus removal), functional recovery in acute and subacute phases; emergency resuscitation for severe stroke cases; coordination of endovascular intervention for hemorrhagic stroke due to ruptured cerebral vascular malformations, placement of arterial stents in cases of arterial stenosis...

Diagnosis and treatment of neurological disorders: vestibular disorders, headaches, degenerative and herniated disc diseases of the spine; disorders of motor and muscular function; peripheral nervous system diseases.

Pain Treatment Unit: collaboration with various specialties in treating conditions related to pain symptoms: postherpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, neuropathic pain...

Publicity, health education, and disease prevention for the community and participation in guiding activities: through direct and online methods.

Training: Participation in teaching nursing students, medical students, and specialty physicians.

Neurological specialty scientific research.

International cooperation.

8. NEW, ADVANCED TECHNIQUES CURRENTLY BEING IMPLEMENTED AND DEPLOYED IN THE DEPARTMENT:

Thrombolytic therapy (patients saw good recovery after receiving medication).

Before After

Mechanical thrombectomy (in cases of acute ischemic stroke due to large vessel occlusion, after treatment, patients may regain normal mobility). 

Early functional recovery for stroke patients:

 (Pain relief treatment by epidural injection)

(Comprehensive care for critically ill patients)

9. OTHER ACTIVITIES:

 (Organizing health counseling and education sessions)

 (Hosting seminars on stroke specialties)

10. OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Commendations from the Minister of Health: 03 years.

Annual award for outstanding labor collective.

Platinum Status for quality standards from the World Stroke Organization since 2020.

11. Development orientation

Continue to maintain the world-class quality standard of the Stroke unit, striving to achieve the Diamond Award presented by WSO Angels.

Build a network of stroke units from district health facilities, provincial facilities to Thai Nguyen General Hospital, maintain good cooperation in the diagnosis and treatment of stroke in healthcare facilities in Thai Nguyen province.

Strengthen advertising on stroke prevention for people in the mountainous Northern provinces, implement counseling and preventive stroke examinations for the people of Thai Nguyen province.

Train and guide healthcare staff at all levels on the diagnosis, treatment, and prevention of stroke.