Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và Kế hoạch số 115-KH/ĐU của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc “Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng”. Theo đó ngày 11/6/2016, Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội  XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức có trình đại học trong toàn Bệnh viện.


Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị được diễn ra trong thời gian một ngày tập trung vào 5 nội dung trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bệnh viện đã được nghe đồng chí Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên quán triệt 2 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021.


Đ/c. Lê Văn Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Nguyễn Thành Trung, Nguyên UVBCH Đảng bộ Tỉnh – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Bệnh viện giai đoạn 2016 – 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dụng Đảng hiện nay”. Cũng tại Hội nghị đồng chí Phan Bá Đào, UVBCH, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng bộ triển khai, quán triệt thông tin công tác tuyên giáo tháng 5, tháng 6 năm 2016.

Hội nghị đã kết thúc thành công đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra đó là giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội, từ đó năng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào các hoạt động công vụ và thực tiễn cuộc sống. Đồng thời có kế hoạch hành động, viết bài thu hoạch trên tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện. Qua đó các chi bộ Đảng gắn việc học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị, uốn nắn kịp thời những quan điểm, luận điểm, suy nghĩ lệch lạc tiêu cực để có nhận thức và hành động đúng, đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, âm mưu thù địch diễn biến hòa bình. Trên cơ sở đó tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng


Đ/c. Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Bệnh viện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng


Đ/c.Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dụng Đảng hiện nay”.


Đ/c. Phan Bá Đào, UVBCH, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng bộ triển khai, quán triệt thông tin công tác tuyên giáo tháng 5, tháng 6 năm 2016


Đ/c. Nguyễn Công Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị