Chiều ngày 12/3/ 2013 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn chỉ đạo tuyến chuyên đề "Các vấn đề về chăm sóc toàn diện và các mô hình chăm sóc" cho các đơn vị y tế  tuyến dưới trong khu vực Nhằm giúp cho các đơn vị y tế tuyến dưới nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và lựa chọn mô hình chăm sóc bệnh nhân phù hợp, chiều ngày 12/3/ 2013 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn chỉ đạo tuyến chuyên đề "Các vấn đề về chăm sóc toàn diện và các mô hình chăm sóc" cho các đơn vị y tế  tuyến dưới trong khu vực. Tham dự khóa tập huấn gồm  41 học viên là Điều dưởng trưởng Bệnh viện và Điều dưởng trưởng các khoa thuộc 8 đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện trong khu vực. CN Vũ Đình Lục – Trưởng phòng Điều dưỡng và CN Nguyễn Thị Thu – Phó trưởng phòng Điều dưỡng là giảng viên chính giảng dạy trong buổi tập huấn.