Sau hơn 1 tháng phát động và triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên, Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” (gọi tắt là Cuộc thi) theo Kế hoạch số 89, ngày 20/1/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, ngày 15/4, Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chấm và chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. (Ảnh)

Theo đó, đã có 135 bài dự thi của 35 đơn vị, Khoa, Phòng, Trung tâm tham gia. Theo đánh giá chung của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, hầu hết các đơn vị đã có sự quan tâm tới Cuộc thi, nhiều bài dự thi được viết tay, hình thức đẹp, có sưu tầm ảnh tư liệu, đầu tư về nội dung và cách thức thể hiện… đã thể hiện thái độ, tinh thần tham gia nghiêm túc. Đặc biệt, Cuộc thi đã thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên trên 50 tuổi tham gia và đạt giải.  

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo đã chọn ra 16 bài dự thi tiêu biểu, đảm bảo các tiêu chí để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 6 bài dự thi xuất sắc nhất để tham gia Cuộc cấp Tỉnh.

Các bài dự thi xuất sắc có sự đầu tư công phu

Cuộc thi được tổ chức thành công ở cấp Bệnh viện đã thêm một lần nữa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.