Download chi tiết: Thư mời Chào giá : May quần áo cho CBVC và đồ vải phục vụ bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện