Phòng CNTT bệnh viện luôn tích cực, chủ động kết nối, tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cùng các đơn vị công nghệ thông tin y tế trong toàn quốc.

  Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và thực hiện việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Thông tư 46/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế.

Đến nay phòng CNTT bệnh viện đã triển khai các nội dung sau:

  + Thay mới và nâng cấp phần mềm HIS, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023, kết nối hai chiều hệ thống LIS-HIS-PACS sẵn sàng thực hiện bệnh án điện tử (EMR) trong thời gian tới.

  + Đặt lịch khám bệnh online trực tuyến qua điện thoại, website, zalo…thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng.

  + Thực hiện mở rộng các giải pháp thanh toán, tăng cường các điểm chấp nhận thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân khi thanh toán trong quá trình khám chữa bệnh. Tại các khu vực thanh toán (04 điểm thu viện phí, 04 Nhà thuốc bệnh viện) luôn sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt với phương thức sau: mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán), thẻ (POS), QR động trong thanh toán khám và điều trị nội trú tại bệnh viện. 

  + Liên thông giấy khám sức khỏe lái xe lên hệ thống dịch vụ công Quốc gia để thực hiện hoàn thiện thủ tục hành chính cấp độ 4 theo Công văn số: 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022 của Bộ Y Tế. 

  + Liên thông giấy chứng sinh, chứng tử lên hệ thống dịch vụ công Quốc gia để thực hiện hoàn thiện thủ tục hành chính cấp độ 4 theo Công văn 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y Tế. 

  Bệnh viện từng bước chuẩn bị hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại đơn vị. Tuân thủ các quy định và chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, triển khai các kế hoạch tăng cường thúc đẩy việc đăng ký khám bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp, các ứng dụng VssID, VNeID tại Bệnh viện; Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến và kết quả đánh giá thực tế sau thời gian triển khai đăng ký khám bệnh trực tuyến; Thiết lập, kết hợp với các đơn vị ngân hàng triển khai các giải pháp thanh toán, tăng cường các điểm chấp nhận thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân khi thanh toán trong quá trình khám chữa bệnh. Trong thời gian sắp tới phòng CNTT sẽ phát triển chuyển đổi số bám sát theo Quyết định, thông tư của Trung ương, Bộ y tế để phục vụ tốt nhất hướng đến sự hài lòng của người dân của tỉnh và trong khu vực.

                                                Phòng Công nghệ Thông tin

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Ths. Nguyễn Đăng Nguyên - Trưởng phòng CNTT triển khai tập huấn phần mềm HIS mới.

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CNTT tham gia buổi tập huấn 

phần mềm mới cùng các khoa phòng trong Bệnh viện.

Hình ảnh trưởng phòng CNTT một số bệnh viện trong buổi gặp mặt, giao lưu

và chia sẻ kinh nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Phòng CNTT bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tới thăm. giao lưu

và tặng quà cho phòng CNTT bệnh viện Trung ương Thái Nguyên