Chiều 9/5 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ chuyên môn (Bản ghi nhớ) giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Da liễu Trung ương. 

 PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV và PGS.TS Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cùng ký kết Bản ghi nhớ. 

Theo đó, 3 nội dung chính sẽ được hai đơn vị cùng hợp tác thực hiện trong 2 năm là: đào tạo, bồi dưỡng các chuyên nghành theo nhu cầu; Tham gia các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề trực tuyến, trực tiếp và tham gia hỗ trợ chuyên môn gồm: hội chẩn trực tuyến, trực tiếp, khám chữa bệnh từ xa, thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật phù hợp với năng lực và theo nhu cầu của hai bên./. Việc ký kết Bản ghi nhớ được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu được khám và chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn của người dân./.