Chiều ngày 12/7, Chi bộ phòng Vật tư - TTBYT đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ Bệnh viện, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện. Đại hội Chi bộ phòng Vật tư - TTBYT cùng với Đại hội Chi bộ Trung tâm Ung bướu được Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lựa chọn tổ chức và chỉ đạo Đại hội điểm các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện

BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi bộ phòng Vật tư - TTBYT là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện có 12 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của phòng Vật tư - TTBYT thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp vật tư, hóa chất, trang thiết bị, khí y tế, sửa chữa thiết bị và đồ inox, cung ứng đủ trang thiết bị y tế, vật tư... cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với nhữg kết quả đã đạt được, hàng năm Chi bộ luôn được Đảng bộ Bệnh viện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phòng Vật tư - TTBYT luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhiều đảng viên, cán bộ viên chức được các cấp, các ngành khen thưởng.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện đã đạt được trên các mặt công tác của Chi bộ phòng Vật tư - TTBYT trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí với mục tiêu, phương hướng của Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, BSCKII. Hà Tiến Quang đề nghị Chi bộ phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đoàn kết thống nhất, chủ động xây dựng kế hoạch công tác của Chi bộ theo định kỳ, tích cực nghiên cứu, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, xây dựng Chi bộ phòng Vật tư - TTBYT trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đã đề ra, lãnh đạo phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.