Nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng  chăm sóc trong phục hồi chức năng và vệ sinh cá nhân cho người bệnh, chiều 11/8, tại Hội trường lớn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra buổi tập huấn vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong phục hồi chức năng và vệ sinh cá nhân cho người bệnh. BSCKII.Đồng Quang Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì buổi tập huấn.

       Tại buổi tập huấn, các tham dự viên là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên của Bệnh viện đã được nghe Thạc sĩ Trịnh Minh Phong - Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và ĐDCKI. Phan Thị Loan – Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo nội dung về vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong phục hồi chức năng và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh. Việc tổ chức tập huấn đã cung cấp cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên kiến thức mới về chăm sóc phục hồi chức năng và vệ sinh cá nhân cho người bệnh. Mỗi buổi tập huấn là một cơ hội để nhân viên y tế được củng cố, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thạc sĩ Trịnh Minh Phong - Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên giảng về nội dung vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong phục hồi chức năng

Đ DCKI. Phan Thị Loan - Trưởng Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giảng về nội dung vai trò của điều dưỡng chăm sóc trong phục hồi chức năng và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh