Thông tin chi tiết: Yêu cầu báo giá Cung cấp xe cáng để phục vụ công tác chuyên môn