Ngày 17/11, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra buổi ký kết ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bệnh viện viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện ST. Mary’s Nhật Bản. Từ năm 2018, giữa hai bệnh viện đã thực hiện ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong cải tiến chất lượng bệnh viện; Quản lý bệnh viện; Quản lý điều dưỡng; Điều dưỡng gia đình và Chăm sóc toàn diện. Qua đó, hai bên đã tạo cơ hội để đội ngũ cân bộ y tế được học tập, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật thông tin mới nhất thông qua các khoá đào tạo, hội nghị, hội thảo... Năm 2023, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và bệnh viện ST. Mary’s Nhật Bản tiếp tục thực hiện ký kết MOU nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, triển khai các hoạt động và các nội dung đã được ký kết từ năm 2018. Biên bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày ký, sau khi hết hiệu lực, hai bên sẽ đánh giá kết quả đạt được và thảo luận ký kết thỏa thuận tiếp theo.

Toàn cảnh buổi ký kết MOU giữa hai bệnh viện